Czym jest sytuacja zasiedzenia nieruchomości?

Tak naprawdę, zasiedzenie nieruchomości jest bardzo specyficznym zjawiskiem, które jednak jest przewidziane przez prawo na określonych zasadach. Warto od razu zaznajomić się z tymi przepisami. W konsekwencji takiej możliwości pojawia się jednak szereg pytań o to, kiedy mamy do czynienia z zasiedzeniem, co można uzyskać poprzez takie zasiedzenie, w jaki sposób je stwierdzić i do jakich instytucji się udać. Oczywiście, odpowiedzi na konkretne pytania w sprawach bardzo indywidualnych może nam udzielić jedynie doświadczony prawnik taki jak: https://www.smr-law.at/pl/, który zajmuje się właśnie tego typu sprawami. Będzie on w stanie ocenić, czy faktycznie możemy wnioskować o prawo własności do danej nieruchomości, podpowie nam też, jakie mamy szanse na powodzenie. Jednakże, wiele na temat zasiedzenia przeczytamy też w sieci, a także w konkretnych aktach prawnych, co można zrobić praktycznie od razu.

Aby ustalić zasiedzenie muszą być spełnione dwie główne przesłanki

Tak naprawdę, definicja zasiedzenia wcale nie jest skomplikowana. Jest to bowiem zjawisko, kiedy to osoba nie będąca prawnym właścicielem danej nieruchomości, nabywa do niej wprawa własnościowe z tytułu nieprzerwanego zamieszkiwania danej nieruchomości od dwudziestu lat, czyli stania się tak zwanym posiadaczem samoistnym. Ważne jest natomiast, że osoba taka nie może być posiadaczem samoistnym w konsekwencji uzyskania dostępu do nieruchomości poprzez działanie w złej wierze. Jeśli faktycznie zostanie stwierdzone, że nieruchomość została nabyta przez posiadacza samoistnego w złej wierze- otrzyma on prawa własnościowe dopiero po upływanie trzydziestu lat. Jak więc wydać, okres ten mocno się zwiększa. Czas ten powinien być traktowany w całości, bez żadnych przerw. Prawo zasiedzenia odnosi się do nieruchomości- domów, mieszkań, lokali, budynków różnego przeznaczenia, a także gruntów. Należy także pamiętać o tym, że bycie samoistnym posiadaczem to także kwestia sprawowania opieki nad nieruchomością i troski o jej dobry stan. Są to więc zarówno pewne prawa, jak i obowiązki.

Kiedy możemy mieć do czynienia z zasiedzeniem w złej wierze?

Wydaje się, że ta kwestia jest tutaj kluczowa. Najczęściej dzieje się tak w momencie, kiedy dana osoba stawia się w roli posiadacza samoistnego, jednocześnie dobrze wiedząc, do kogo prawnie należy nieruchomość i z jakiego tytułu się tak dzieje. Najprostszym i najczęściej spotykanym przypadkiem są rozmaite kwestie związane z dziedziczeniem. Aby uzyskać nieruchomość na własność jeden ze spadkobierców ją zamieszkuje, tym samym świadomie ograniczając taką możliwość innym spadkobiercom, do których nieruchomość również powinna prawnie należeć. W takim przypadku, dopiero w trzydzieści lat od momentu rozpoczęcia zasiedzenia, taki spadkobierca może uzyskać nieruchomość na własność. Oczywiście, w tym czasie inni spadkobiercy mogą dochodzić swoich praw kierując sprawę do sądu. W praktyce, chociaż w kwestiach zasiedzenia nie ma konieczności angażowania sądu, często jest to konieczne.