Montaż paneli solarnych

Ogłaszam przetarg na montaż paneli solarnych. Panele mają zostać zamontowane na 5 powstających domach na nowym osiedlu w Wieliczce.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Dewelopera i zleceniodawcy na ul. Krakowskiej 36A, w cenie 61,50 zł brutto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł. W przetargu mogą wziąć udział firmy z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie montażu paneli solarnych.

Zgłoszenia wraz z dokumentacją potwierdzającą doświadczenie przyjmowane będą do 31 lipca 2017 r. Otwarcie ofert nastąpi 1.08.2017 r.