Projekt wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna to coraz częściej stosowany rodzaj dostarczania do domów świeżego powietrza. Projekt takiej wentylacji może być, albo wykonany już podczas budowy domu i wówczas zapewnia on najbardziej optymalne rozwiązania, albo może być wykonany wtórnie, w domach już istniejących – wówczas dotychczasowa przestrzeń domu jest wykorzystywana do stworzenia nowego rodzaju wentylacji.

Projektowanie wentylacji mechanicznej musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa, w związku z tym konieczne jest sporządzenie takiego projektu na podstawie projektu budowlanego domu. Taki projekt powinien zawierać nie tylko umiejscowienie kanałów wentylacyjnych i ich rozmiary, ale także miejsce usytuowania centrali wentylacyjnej, umiejscowienie czerpni, wyznaczony obszar dla wyrzutni, a także elementów nawiewnych i wywiewnych.

Ponadto opis techniczny powinien zawierać szczegółowy opis sposobu działania wentylacji mechanicznej, a także założenia dotyczące wykorzystywanych w jej montażu materiałów i dokładne dane techniczne urządzeń wentylacyjnych. W projekcie takim powinny znajdować się również parametry centrali wentylacyjnej. Aby sporządzić taki plan konieczne jest także obliczenie bilansu powietrza. Ze względu na rodzaj prac projektowych oraz fakt, że muszą one przebiegać zgodnie z przepisami prawa, najlepiej jest w tej kwestii zdać się na fachowców. Taką sprawdzoną ekipę zarówno projektową, jak i montażową można znaleźć na stronie – https://luftsystem.pl/projektowanie-wentylacji/.

Wentylacja mechaniczna często instalowana jest jako alternatywa do wcześniej istniejące wentylacji grawitacyjnej. Wielu inwestorów podejmuje taką decyzję, bowiem jak pokazują badania znaczna część ciepła z domu ucieka właśnie kanałami tej wentylacji. Zatem zastosowanie w domu wentylacji mechanicznej może przyczynić się do wzrostu energooszczędności domu. Z tego też względu w projekcie wentylacji mechanicznej często umieszczany jest także wykaz kanałów wentylacyjnych dla wentylacji grawitacyjnej, które powinny zostać usunięte podczas przeprowadzania prac montażowych nowego typu wentylacji.

Ze względu na fakt, że projektowanie wentylacji mechanicznej wiąże się z ingerencją w strukturę budynku, powinny one być przeprowadzane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie we wprowadzaniu tego typu zmian – tylko w takim wypadku można mieć pewność, że projekt będzie zgodny z wszelkimi normami i bezpieczny. Jest to także konieczne ze względu na właściwe funkcjonowanie wentylacji.