Przed budową domu – formalności

Wielu z nas marzy o własnym domu i rzecz jasna nikogo dziwić to nie może. Skoro tak warto zastanowić się nad tym, jakie formalności trzeba spełnić, aby ubiegać się o pozwolenie na jego budowę. Oczywiście pomijamy już tutaj takie etapy inwestycji jak zakup działki budowlanej czy też wykonanie projektu domu mieszkalnego, bo te są oczywiste. Skupmy się natomiast na sprawach urzędowych. Jak w związku z tym wygląda kwestia pozwolenia na budowę? Jakie warunki musimy tutaj spełnić?

Wniosek do urzędu

Zacząć należy od tego, że nowelizacja ustawy prawo budowlane, która miała miejsce dnia 28 czerwca 2015 roku, w wielkim stopniu ułatwia proces budowlany, pozwalając budować wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne bez konieczności występowania o pozwolenie na budowę, a jedynie ten fakt zgłaszając. Przede wszystkim dzięki temu procedura taka jest szybsza, bo i pozbawiona wielu zbędnych formalności, choć zdarza się, że jest zupełnie na odwrót i szybciej dostaniemy pozwolenie na budowę, aniżeli zakończymy proces zgłaszania takiej inwestycji.

Dodajmy tu, że do zgłoszenia tego faktu dodać trzeba cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami oraz zaświadczeniem, że osoba wykonująca projekt ma właściwe referencje. Ponadto niezbędne będzie również świadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzja o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu.