Remont dachu

Remonty dachów wykonujemy sporadycznie i nie ma w tym nic dziwnego. Zdarza się jednak, że musimy się za nie zabrać. Wielu zgłasza się wówczas do firmy dekarskiej i to wszystko. Oczywiście słusznie, choć nie można zapomnieć też i o sprawach urzędowych. Warto w związku z tym przyjrzeć się bliżej kwestii naprawy dachu od strony wszelkich pozwoleń. Czy są one nam potrzebne, a jeśli tak to które?

Zgłoszenie robót budowlanych

Odpowiedni dokument zależny jest między innymi od zakresu prac, jakie będziemy przeprowadzać. W przypadku wymiany pokrycia dachowego niezbędne jest zgłoszenie robót budowlanych. Wówczas w odpowiednim urzędzie złożyć trzeba wypełniony wniosek, opisując w nim zakres planowanych prac, sposób ich przeprowadzenia oraz termin rozpoczęcia. Niezbędne jest też dołączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Składa się go do 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Jeśli w tym czasie urząd nie wniesie żadnego sprzeciwu, można je rozpocząć.

Pozwolenie na budowę

Przy poważniejszych pracach, a więc wymianie konstrukcji dachu, jego przebudowie, nadbudowie czy adaptacji poddasza na cele mieszkalne niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji w urzędzie składamy sam wniosek, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt budowlany, który dostarczamy w czterech egzemplarzach. Niezbędna jest również decyzja o warunkach zabudowy. Na wydanie pozwolenia lub odmowę urząd ma wówczas aż 65 dni.