Remont mieszkania

Spółdzielnia mieszkaniowa „Słodki Dom S.A” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych mieszkań w budynku wielorodzinnym na osiedlu Zielona Osada w Krakowie.

Specyfikę Istotnych Warunków Zamówienia można wykupić w siedzibie spółdzielni na osiedlu Zielona Osada 6/3. Koszt Specyfikacji – 50 zł netto.

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem dopuszczenia do postępowania przetargowego, warunkiem jest także wniesienie wadium w wysokości 10 500 zł.

Termin składania ofert 20.07.2017 do godziny 12.00

Termin otwarcia ofert 21.07.2017 od godziny 12.00

Pożądany termin realizacji 21.07.2018.